2014-2015 TEOG KILAVUZU YAYINLANDI

Sbs

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için yapılacak Merkezi Ortak Sınavlar e-kılavuzu Bakanlık tarafından yayınlandı. Bu kılavuza göre 1. dönem TEOG ortak sınavları 26-27 kasım 2014’te, 2. dönem sınavları ise 29-30 Nisan 2015’te yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan TEOG e-kılavuzu hakkındaki tüm merak edilenleri yenirehberlik.com’da paylaşıyoruz. 

Liseye girişte kullanılacak olan puanları belirleyecek Merkezi ortak sınavlarla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. E-kılavuzu sizler için yeniden derledik.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş kapsamında sadece 8. sınıf öğrencilerinin gireceği ve bir dönemde iki gün boyunca sürecek olan TEOG sınavlarında 6 farklı dersten sorular sorulacak. Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr internet sayfasında yayınlanan TEOG e-kılavuzuna göre bilinmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz,

TEOG merkezi ortak sınavlar e-kılavuzunu nasıl Ulaşabilirim?

Öğrenciler veya diğer ilgililer  TEOG ortak sınavlar e- kılavuzuna MEB’in http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler.

2014-2015 TEOG KILAVUZUNU İNDİR

Merkezi Ortak Sınav (TEOG) tarihleri şu şekilde olacak;

Yalnız 8. sınıflar için 1. dönem TEOG ortak sınavları 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde,

Yalnız 8. sınıflar için yapılan 2. dönem TEOG ortak sınavları 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak.

 Merkezi Ortak Mazeret Sınav (TEOG) tarihleri ise şu şekilde olacak; 

Birinci dönem TEOG mazeret sınavları ise 13-14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak.

İkinci dönem TEOG mazeret sınavları 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacak.

Sınav Sonuçları ise;

Birinci dönem TEOG sonuçları birinci dönem karneleri verilmeden bir iki hafta önce açıklanması beklenir.

İkinci dönem TEOG sonuçları yıl sonu karneleri verilmeden bir iki hafta önce açıklanması beklenir.

Hangi Derslerden Sorular Sorulacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı TEOG e-kılavuzuna göre merkezi ortak sınavlarında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,  T.C.  inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden işlenen konulara kadar sınavlar yapılacak. Toplamda 6 farklı dersten 8. sınıf öğrencileri sınav olacak. TEOG sınavlarında iki yazılısı olan derslerden ilki, üç yazılısı olan derslerden ise ikinci yazılı merkezi ortak sınav olarak yapılacak. Sorular MEB Ölçme,  Değerlendirme  ve  Sınav  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce hazırlanacak.

TEOG Merkezi Sistem Ortak Sınavlar e-kılavuzunu indirmek için Tıklayın

 Merkezi Ortak Sınavları Başlama Saatleri ve Soru Sayıları;

İlk gün yapılacak oturumda 

Sınavlar saat 9.00’da başlayıp 11.20’de sona erecek. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden sınava girecek. Her dersten toplam 20’şer soru sorulacak ve her ders için öğrencilere 40’ar dakika süre verilecek.

İkinci gün yapılacak oturumda 

Sınavlar saat 9.00’da başlayıp 11.20’de sona erecek.

Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecek. Yine aynı şekilde her dersten toplam 20’şer soru sorulacak ve öğrencilerin 40 dakikada soruları cevaplamaları istenecek.

 TEOG Sınavları Nerede ve Hangi Okullarda Yapılacak?

En az 20 8. sınıf öğrencinin ders gördüğü her okulda ortak sınav yapılacak. Sınavın yapılacağı her okulda öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Özel hal veya durumlarında ise bakanlığın uygun gördüğü başka okullarda sınavlar yapılabilir. Öğrencilerin hangi sınıfta ve okulda sınava girecekleri e-okul üzerinden yayınlanacak. Okul müdürlükleri bunu öğrencilere duyuracaktır.

TEOG Merkezi ortak sınavlarının yapılacağı gün ders olacak mı?

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Merkezi Ortak Sınavların yapılacağı günlerde okullarda ders yapılmayacak. Sınavların yapılacağı tarihte 5., 6., ve 7. sınıf öğrencileri okullara gitmeyecekler. 8. Sınıf öğrencileri ise sadece sınavlara girecekler, sınavlardan sonra ders yapmayacaklar.

E-Okul Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, e-kılavuzda sınavla ilgili tüm işlemlerin e-okul üzerinden yapılacağını duyurdu. Öğrencilerinde sistem üzerinden bilgilerini kontrol ederek ortaya çıkabilecek bir sorunla ilgili önlem almaları gerektiğine vurgu yaptı. E-okul üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel olmasına üzen gösterilmesi gerekir.

Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında (TEOG) Yanlışlar Doğruları Götürecek mi?

Ortak sınavlardan öğrencilere dört farklı kitapçık dağıtılacak. Kitapçıklar A, B, C, ve D, olarak adlandırılacak. Her dersten ise 20’şer soru sorulacak. Öğrencilerin yanlış cevapları doğru cevaplarını etkilemeyecek. 

 

Kimler Hangi Durumlarda Mazeret Sınavlarına Girebilir?

Herhangi bir nedenle merkezi ortak sınavlara katılamayanlar durumlarını “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları yönetmeliğinin 3’üncü maddesi”nde belirtilen şartlara göre kanıtladıklarında ve okul müdürlüklerince uygun olarak değerlendirildiklerinde mazeret sınavlarına katılabilecekler. Mazeret sınavlarına katılacak öğrenciler durumlarını bağlı bulundukları okullara bildirdikleri zaman, okullarda 5 gün içinde durumlarını e-okula işlemek zorundadırlar. Mazeretleri okul müdürlüklerince uygun görülen öğrenciler mazeret sınavı tarihlerinde aynı ortak sınavlardan olduğu gibi sınava alınırlar.

Ortak ve Mazeret Sınavlarına girmeyen öğrencilerin puanları hesaplanacak mı?

Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre sınavlara katılmayan öğrencileri durumları puanla değerlendirilmeyecek. Bu sınavlardan dolayı öğrencilere herhangi bir puan verilmeyecek. Karne ve yıl sonu notlarına ise sınava girmedi diye yansıtılacak. Bu durumda sınava girmeyen bir öğrencinin dönem puanı, örneğin üç yazılı bir derste bir sınava girmemesine rağmen üç yazılıya göre değerlendirilecek. Yani ikinci yazılısı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin sınavlara mutlaka girmeleri gerekiyor.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları Yapılacak  Mı?

8. sınıf dışındaki öğrenciler için haziran ayında (PYBS) sınavı yapılacak. Bu sınav için başvurular Ocak-Şubat ayında yapılacak. 8. Sınıf öğrencilerinin TEOG puanları aynı zamanda PYBS için kullanılacak.

TEOG SINAVLARI ÜCRETLİ MİDİR?

TEOG sınvları için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecekler. Tüm 8. sınıf öğrencileri e-okul üzerinden kayıtlı oldukları için ayrıca bir başvuru da yapmayacaklar.

Açık Ortaokul Öğrencileri TEOG Sınavları Girebilecek Mi?

Eğer yaşları uygun ise Teog sınavlarına katılabilirler. Bunun için “Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.” şartını taşımak gerekiyor.

 

Merkezi Sistem Ortak Sınavları Nasıl Değerlendirilecek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin okulda yaptıkları yazılıların hesaplanması gibi ortak sınav puanları da hesaplanacak. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Öğrencinin yaptığı doğru sayısı sınavdaki soru puanına çarpılarak alacağı puan hesaplanıyordu. Örneğin 20 soruluk bir sınavda her soru 5 puan değerinde olduğu için öğrenci 16 soru yaptığından 80 puan almaktadır.

TEOG’ta da puan hesaplamaları aynı şekilde yapılıyor. Önce öğrencinin dersten aldığı yazılı notu hesaplanıyor daha sonra yukarıdaki ağırlık katsayıları ile çarpılıyor. Tüm dersler için bu yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar toplanıyor ardından önce 18 sonra da 100’e bölündükten sonra 700 ile çarpılarak sonuç bulunuyor.

İşte Formülü

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)
= ((( (85×4 + 35×4 + 90×4 + 85×2 + 60×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778

Her iki dönem için puanlar böyle hesaplandıktan sonra puanların aritmetik ortalaması alınıyor. Daha sonra okul puanı da eklenerek en büyüğü 500 olacak şekilde TEOG yerleştirme puanı bulunuyor.

TEOG PUANLARINIZI BURADAN HESAPLAYABİLİRSİNİZ. 

Puanlar eşit olursa kim önce yerleştirilecek?

Yerleştirme puanları eşit çıkan öğrencilerden öncelik sırayla;

•             Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği ,

•             Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,

•             Tercih önceliği,

•             Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı olana öncelik verilecek.

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin TEOG Sınavları Nasıl Yapılacak?

Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından özel eğitimli öğrenci kapsamında değerlendirilenler için bakanlık özel sınavlar hazırlamaktadır. Bu durumdaki öğrenciler e-okul üzerinden bakanlığa bildiriliyor, bakanlık da öğrencilerin durumlarına uygun soruları ve yazılı araçlarını hazırlamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.