2015 Şubat Dönemi Öğretmen Atama Kontenjanları Belli Oldu

Haber

Aylar önce açıklaması yapılan şubat dönemi atamalarının kontenjan ve taban puanları belli oldu. Bakanlığın bugün açıkladığı duyuruya göre öğretmen atama başvuruları 29 ocak – 4 şubat 2015 tarihleri arasında yapılacak. Atamalarda en fazla kontenjan 1315 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmış. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve İlk öğretim Matematik öğretmenliği branşlarına 1000’den fazla kontenjan ayrılmış.

Kontenjan ve Taban Puanlar için tıklayınız. 

2015 YILI ŞUBATDÖNEMİ ÖĞRETMENLİKİÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk atama, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve Millî sporcuların ataması kapsamında Ek-1Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 15.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 29 OCAK 2015-4 ŞUBAT 2015 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.
Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.
A. Öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:
1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
2- Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,
3- Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
4- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
5- 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak
6- Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
7- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
8- Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,
9- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.
-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.