Okul fobisi: Okul fobisi İçin Çözüm Yolları

Çocuk Psikolojisi

Okul fobisi temelini anne, baba yada her ikisini kaybetme korkusuna dayanmaktadır.  Anne veya babanın yaptıkları işler sebebi ile belli aralıklarla çocuklardan uzak kalmaları okul fobisini tetiklemektedir. Anne-babanın ikisinin de uzun mesali işlerde çalışıyor olması, anne-babanın ayrılması, ayrı yaşamaları okul fobisini geliştirmektedir.

Sosyal etkileşimleri çok az olan çocuklarda okul fobisi biraz daha fazla olmaktadır.  Sokaklarda diğer çocuklarda oynama fırsatı olmayan çocuklarda da söz konusu problem durumu artmaktadır.  Bunun dışında ebeyven tutumu da okul fobisinin ortaya çıkmasına etki etmektedir. Anne-babanın aşırı koruyucu olması, çocuk yerine fazla endişelenmesi, “o yapamaz”, “ o daha çok küçük” şeklinde konuşmaları çocuğun okuldan korkmasına neden olabilir.

Aşırı koruyucu olan ebeyvenler çocukların tek başlarına bir şeyler yapmalarına izin vermedikleri için çocuklarının bir birey olmaları önünde engel olmaktadırlar.  Kendi başına karar alabilme yeteneği kazanamayan çocuk diğer bireyler arasında kalınca bocalamaya başlar. Okul yaşına gelmek çocuğun birey olmaya başladığı anlamına gelir. Gerçi çocuğun birey olarak kabul edilmesi doğumu ile başlar.

Çocukların okuldan korkmalarına etki eden nedenlerden biri de anne-babanın okulla ilgili çocukta oluşturduğu düşüncelerdir. Çocuk okula daha gitmeye başlamadan önce okul şöyledir, böyledir, öğretmenler çocuklara kızar şeklindeki telkinler okul fobisini arttırır. Yine okula başlandığı ilk günler de çok önemlidir. Anne-babanın çocuğu okula bırakma davranışı da önemlidir. Bazı anne-babalar sanki çocuklar askere gidecekmiş gibi uğurlamaktadır.  Bu da çocuğun daha fazla korku yaşamasına neden olmaktadır.

Okul fobisi olan çocuk büyüdükçe farklı korkular geliştirebilir. Bunlar; öğretmen korkusu, ders başarısızlığı ve başaramama korkusu-sınav kaygısı, arkadaşlarla sorun yaşama korkusu ile onlardan uzak durma isteğini doğurabilir.

Okul fobisini doğuran etkenler

  1. Çocuğun farklı bir birey olarak kabul edilmemiş olması, aileden ayrışma sürecini tamamlayamaması
  2. Genetik olarak ailenin kaygılara eğilimli olması
  3. Aile bireyelerinin sık sık evden uzakta kalmak zorunda olmaları, çocuğun başka birilerinin yanında bırakılmış olması
  4. Çevrenin değiştirilmiş olması, çocuğun aşina olduğu sokak ve evlerin olmaması
  5. Anne-baba arasında iletişimsizlik ve geçim sorunlarının olması
  6. Anne veya babanın aşırı koruyucu, kollayıcı ve evhamlı olması
  7. Öğretmen veya idarecilerin çocukları ilk karşılama tepkileri
  8. Öğretmen korkusu ve diğer çocuklardan duyulanlar.

 

Bütün bu nedenlere baktığımızda çözüm hemen ortaya çıkmaktadır. Nedenleri ortadan kaldırdığımızda okul fobisi sorunun çözüldüğünü göreceğiz. Çocukla doğru ve etkili iletişimin de kurulmuş olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.