Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Bilgi

Rehberliğin bu türü, bireyin sorun alanlarına göre bir ayırımdır. Bireylerin eğitim, yaşam veya meslek hayatlarıyla ilgili sorunlarına çözüm için yardım olan rehberliğin bu türü üçe ayrılmaktadır:

 • Kişisel-Sosyal Rehberlik
 • Eğitsel Rehberlik
 • Mesleki Rehberlik

Kişisel-Sosyal Rehberlik

Kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri bireyin kişisel ve sosyal anlamda tam bir birey olması için verilen hizmettir. Bu hizmetler bireyin eğitimdeki başarısıyla, mesleki anlamda gelişmesiyle değil öznel ve sosyal gelişimini destekleyen, bu alanda karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesine yardımcı olmayla ilgilidir. Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine kişisel rehberlik hizmetleri denir. Mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetleri dışında kalan alanlar kişisel ve sosyal rehberlik hizmetlerinin çalışma alanını oluşturur. Kişisel rehberlik kısacası her türlü kişisel problemlerin çözümlenmesi veya çözümüne yönelik yardım hizmetlerini kapsar. Kişilerarası ilişkiler ve iletişim problemleri, özgüven gelişimi ve özgüven sorunları, sosyal beceriler ve sosyal sorunlar gibi konular kişisel ve sosyal rehberlik kapsamında ele alınmaktadır.

Kişisel sosyal rehberlik hizmetinin başlıca konu alanları şunlardır.

 • İletişim becerileri
 • Öfke kontrolü
 • Stres yönetimi
 • Kimlik gelişimi
 • Sosyal beceriler
 • Atılganlık
 • Arkadaşlık
 • Bireyi tanıma
 • Kaygı
 • Değer gelişimi
 • Aile bilincinin oluşması
 • Toplum bilincinin oluşması
 • Karar verme becerileri
 • Başa çıkma becerileri
 • Uyum problemleri
 • Kendini tanıma
 • Benlik Kavramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.