Sınavsız Geçiş Tarih Mi Oldu?

Haber

Sınavsız kalktı mı? Kalkıyor mu? derken TBMM’den geçen Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı 6764 sayılı kanun ile sınavsız geçiş tarih oldu. 9 Aralık 2016 tarihinde Resmî Gazete‘de yayınlanan torba halindeki kanun ile hem Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Hem de Yükseköğretim kanunun sınavsız geçişle ilgili kısmında değişiklik yapıldı. 

Yükseköğretim kanunun 45. maddesi meslek liselilerin önlisans programlarına sınavsız geçişi içeren ibareler bulunduruyordu. Yapılan değişiklikle meslek liseli öğrenciler artık sınavsız geçiş hakkında yararlanmayacak.

Geçen yıl sınavsız geçişin kaldırılacağına ilişkin ipuçlarını, kontenjanların yarı yarıya düşürülmesi ile öğrenmiştik. Son yapılan değişiklikle yüzbinlerce meslek liseli öğrencinin sınav olmadan üniversiteye gitme hayali ortadan kaldırıldı.

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Aynı kanunda sınavsız geçiş yerine yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre; Meslek liseli öğrencilerin kendi alanı devamı niteliğindeki programları tercih etmeleri durumunda ek puan alma hakkı getirildi.

Yasada geçen ibare aynen şöyledir:

2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.”

Bu durumda eğer mesleğe yönelik bir bölüm okuyan öğrenci kendi alanı sayılan iki yıllık bir program seçtiğinde ek puan alacaktır.

Yüksek öğretim kurul’u ne kadar ek puan vereceğini belirleyecek. Meslek liselilere ek puan verilecek ama bu daha sonra YÖK tarafından değiştirilebilecektir. Ancak ek puan hakkının tamamen ortadan kaldırılması için kanun değişikliğinin yapılması gerekecektir.

2017 YILINDA SINAVSIZ GEÇİŞ OLACAK MI?

Sınavsız geçişin kaldırıldığını 9 Aralık’taki Resmi Gazete’de öğrenmiş olduk. Bu yıl için sınavsız geçiş olacak mı? sorusunun cevabı ise hayırdır. Çünkü kanunlar Resmi Gazete’de, eğer bir tarih belirtilmemişse, yayım tarihinde yürürlüğe girer. Bu durumda 04 Ocak’ta başlayacak YGS başvurularında sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanacağım şeklinde bir seçenek olmayacak. 2017 yılında da sınavsız geçiş yapılmayacak.

2016 ve Daha Önceki Yıllarda Mezun Olanlar Sınavsız Geçiş Yapabilecek Mi?

2016 tercih döneminde meslek liseliler için ek puanlar eski öğrenciler için kaldırılmamıştı. Yani Mart 2012 yılından sonra meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenciler ek puan kaldırılmıştı. Ama daha önce mezun olanlara ek puan hakkı devam ediyordu. Sınavsız geçiş için de böyle bir durumun olacağını varsaymıyorum; Çünkü kanunda buna yorumlanabilecek bir ifade yok. Yani sınavsız geçiş eski mezunlar için de kaldırıldı. 

Buradan çıkan sonuç meslek liseli öğrencilerin YGS ve LYS olmadan üniversiteye girmeleri mümkün değildir.

MESLEK LİSELİLERE VERİLEN EK PUAN MİKTARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.