Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Yeni Burs Yönetmeliği

Genel

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni burs yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının yüzde 3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği, Resim Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenecek ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsayacak.
Yüzde 3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilecek
Yönetmeliğe göre, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler, Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere burs verilmeyecek.
Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının yüzde 3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilecek.
Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs
Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunacak.
Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkili olacak. Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilecek.
Ayrıca aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilecek.
Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorunda olacak.
Yasal faizi ile öğrenciden tahsil edilecek
Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan, herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan, ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az 1 yarı yıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ve süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler ile herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrencilerin bursu kesilecek.
Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilecek. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilecek.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile öğrenciden tahsil edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.