2012 Ek Yerleştirme İçin Gerekli Belgeler

Ygs-Lys

2012 ek yerleştirme sonuçlarından bir üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 8-9-10 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt kazanan adaylar kayıtlarını yapmak için 8-9-10 Ekim tarihleri arasında ilgili üniversiteye aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile başvuracaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a)   Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b)  Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c)    12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d)  Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e)   Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

4.2. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a)  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)  Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c)   Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d)  Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e)   Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f)    Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtlan yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

2 thoughts on “2012 Ek Yerleştirme İçin Gerekli Belgeler

  1. ben bu yıl tercih yaptım bana açıköğretim işletme geldi 4 yılık. ama ben seneye tekrar sınava girmek istiyorum eğer kayıt yaptırmasam yada yaptırsam puanımda kırışma olur mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.