2015 Eylül Ayında Atanan Öğretmenler Göreve Ne Zaman Başlayacak?

Haber

15 Eylül’de 37 bin öğretmen ataması sonuçları belli oldu. Bu yıl bayram tatili nedeniyle okullar iki hafta geç açılacak. Peki yeni göreve başlayacak bir öğretmen ne zaman iş başı yapacak? Göreve başlama işlemlerini bayramdan önce yapmak zorunda mıdır?

Binlerce öğretmen adayı bugünü beklemekte idi. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu batı illerinden doğu illerine atandı. Bayram tatili için tekrar memleketlerine dönmek istemeyenler bayramdan sonra atama işlemlerinin olup olmayacağını merak etmektedirler.

657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre kendisine tebligat yapılan kişi en geç 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Aksi durumda memurluktan istifa etmiş olur. Bu onbeş günün içinde yolda geçen süreler dahil değildir. Raporlu olanlar için ayrıca bu süre uzar.

Bu durumda öğretmen arkadaşların bayramdan sonra göreve başlamaları mümkündür. Bayramdan sonra göreve başlayınca maaş da ona göre hesaplanacak. Yeni atanan bir öğretmenin maaşı 2300 civarındadır. Bunu 30 güne böldüğümüzde 76,6 TL günlük ücret çıkmaktadır. Göreve geç gidilen her gün için bu miktar maaştan kesilir.

Yeni Atanan Öğretmenlerin Götürmesi Gereken Belgeler

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.