Danışmanlıkta Diyaloğun Önemi

Öğretmen

Psikolojik danışmanlar, danışanlarla ilişki kurarken çeşitli öğeleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Yapılan görüşmenin sağlıklı olması kurulan ilişkinin niteliğine bağlıdır. Doğru bir diyalog kurmak için dikkat edilmesi gereken dört gereklilik var.

Sırayla Konuşma: Diyalog bir etkileşim sürecidir. Siz konuşursunuz, sonra ben konuşurum. Ne danışanın ne de danışmanın monoloğu danışmanlık sürecine genel anlamda bir değer katar. Öte yandan, sırayla konuşmak karşılıklı öğrenme olasılığını doğurur.  Danışmanlar, danışanlarından bir şeyler öğrenir ve müdahalelerini diyaloglardan ulaştıkları sonuçlara göre belirler. Danışanlar da kendilerini ve endişelerini daha iyi anlarlar; sorunlarının ve fırsatlarının doğurduğu meselelerle nasıl baş edeceklerini kavrarlar.

Bağlantı: konuşmadan bir tarafın söyledikleri, bir şekilde karşı tarafın söyledikleri ile bağlantılı olmalıdır. Danışmanın yorumları danışanın sözleriyle, danışanın sözleri de danışmanın yorumlarıyla bağlantılı olmalıdır. Çalışma ittifakının verimli olması isteniyorsa danışanla danışman birbirine bağlanmalıdır.

Karşılıklı etki: doğru diyalogda, her iki taraf da karşısındaki kişinin söylemesi gerekenlerin etkilerine açık olmak zorundadırlar. Bu, danışmanlığın sosyal etki boyutundan kaynaklanmaktadır. Elbette ki danışmanlar danışanlarını etkiler ve iyi bir danışman da danışanından bir şeyler öğrenir ve etkilenir. Bu nedenle, danışmanların açık fikirli olmaları ve danışanlarının da yeni bilgilere açık olmalarına yardım etmeleri gerekir

Sonuçları ortaklaşa yaratma: iyi bir diyalog, her iki tarafın da yararına olan sonuçlara varır. Görüldüğü gibi, danışmanlık; sonuçlarla, getirilerle, başarılarla ilgilidir. Danışmanın işi, ne danışana ne yapacağını söylemek ne de onu bir başına bırakmaktır. Danışmanın işi, danışanın kendi yanıtlarının bulmasını sağlayacak sorun yönetme diyalogları için kendini bir katalizör görevi görmektir. Doğru diyalogda, hiçbir taraf sonucun ne olacağını tam olarak bilmemelidir. Danışanınıza ne söyleyeceğinizi biliyorsanız ya da danışan ne diyeceğine veya ne yapacağına çoktan karar vermişse bir konuşma yapabilirsiniz ama muhtemelen, bu bir diyalog olmayacaktır. Yalnızca danışanlar, kendilerini değiştirebilirler. Danışmanlar etkin bir diyalog yoluyla değişimi kolaylaştırırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.