ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Meslek Tanıtımları

Mühendislik, genelde problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendisleri bu tanım doğrultusunda ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretim ve dağıtımı için gerekli olan insan, bilgi, araç-malzeme gibi kaynakları en verimli biçimde kullanan, sistemleri tasarlayan ve uygulayan mühendislik bilim dalıdır.

Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli Fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Temel amacı üretim ve yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği artırmaktır. Bu çerçevede program; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir ve az maliyetli etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Bu bölümde okuyacak adayların, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, analitik düşünebilen, fikirlerini başkalarına aktarabilen, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna gücü yüksek, çok yönlü karar alabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar bir çok sahada iş bulma imkanına sahiptirler. ‘Bu alanlardan bazıları: Ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, model geliştirme, bilgisayar destekli tasarım ve imalat, verimlilik mühendisliği, toplan üretken bakım, satış sonrası teknik destek ve insan kaynaklan yönetimi gibi, mal ve hizmet etkileşimi alanlarıdır.

Endüstri mühendisleri, mal ve hizmet üreten bir organizasyonda, makine, malzeme, bilgi ve enerji gibi faktörlerin en etkin biçimde kullanımını belirleyerek yönetimin amaçları ve üretim performansı arasında köprü oluştururlar. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, süreç ve ürünle çalışmaktan çok, insan yönetimi, etkin yerleşim yapılanması ve teknoloji gibi araçları kullanarak verimin artması konularında çalışırlar. Suna bağlı olarak çalışma alanı olarak ileri teknoloji imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine, turizmden, sağlık sektörüne kadar genişlemeyi başarmıştır.

Ayrıca, kalite planlama. Sistem organizasyon, İnsan kaynakları, Üretim planlama, Araştırma-Geliştirme, imalat planlama. Sistem analizi. Yazılım geliştirme gibi bölümlerde yoğun olarak çalışmaktadırlar, iş dünyasında imalat ve üretimden başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş serüveni yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımıştır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.