Hangi durumda lisede sınıf geçilir?

Öğrenci

Liselerde sınıf geçme yönetmeliği değişti. En çok üzerinde durulan noktalardan biri de sözlü sınavların öğrencilerin sınıf geçmelerinde etkisinin olmaması oldu. Lisede sınıfı geçmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

  1. Doğrudan sınıf geçme
    1. Tüm derslerden en az 50 not ortalamasına sahip olanlar
    2. Birkaç dersten başarısız olan, ancak yıl sonu not ortalaması 50 olanlar

Dolaysız bir şekilde sınıfı geçerler.

  1. Sorumlu olarak sınıf geçme
    1. Tüm derslerden başarılı olamayan veya en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Yalnız alt sınıflar içinde olmak koşulu ile en fazla 6 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir. 6 dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrarı yaparlar.

Bu iki durumda sınıf geçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.