Okulların Hizmet Puanları Güncelleniyor.

Haber

Öğretmen atama ve yer değiştirmede çok önemli bir değer sahip olan okulların hizmet puanlarını MEB yeniden düzenleyecek. Bu konu hakkındaki yazı  81 il müdürlüklerine gönderildi.

Öğretmenlerin tayinlerinin belirlenmesinde hangi okullara gideceklerine kadar bir çok durumda hizmet puanından yararlanılmaktadır. Hizmet puanlarının yenilenmesi bütün öğretmenleri ilgilendiren bir konudur. Bakanlığın müdürlüklere gönderdiği yazı.

 

………………… VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğilim Müdürlüğü)

İlgi: a) 09/04. 2014 tarihli ve <>8898891 903.02/1453795 sayılı makam onayı.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

6360 sayılı Kamın gereği 14 ilin Biıyükşclıir Belediyesi olması ve 6287 sayılı Kanun çerçevesinde eğitini kurumlarının yeniden yapılanması ile ortaöğretim kurumlarında kurum türlerinin belirlenmesi de dikkate alındığında mevcut eğitim kurumlarının hizmet alanlarının yemden belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yerleşim yeri statüsü değişen veya yeni açılan eğitim kurumlarının hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi amacıyla Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından bilgi girişi yetkisi verilerek MEBB1S Modülü üzerinden 14-25 Nisan 2014 tarihleri anısında
bilgi güncelemcsimn yapılacağı ilgi (a) makam onayı ile uygun görülmüştür.

İlgi <b) Yönetmelik esasları doğrultusunda Valililiğinizce hizmet alanının yemden

belirlenmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBIS  Modülü üzerinden 14 -25  Nisan 2014 tarihleri arasında güncellenmcsı gerekmektedir.

Bu itibarla hizmet alanları yeniden belirlenirken bir sonraki değerlendirmeye kadar güncelleme yapılamayacağı hususu dikkate alınmak sureliyle çalışma yapılması gerekmektedir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.