Pedagojik Formasyon Başvuruları Başladı

Öğretmen

Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi üniversite mezunu olan ve öğretmen olmak isteyen eğitim fakültesi dışında öğrenim gören öğrenciler için açılacak olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvuruları almaya başladı. Başvurular 28 kasım ve 6 aralık tarihleri arasında yapılacaktır. Merak edilen konulardan biri başvuru için bir taban puanın belirlenip belirlenmediğidir.  Yapılan açıklamada tercih yapmak isteyenler için herhangi bir taban puanının belirlenmediğidir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayın.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.
2. TERCİHLERİN ALINMASI
Tercih işlemleri 28 Kasım – 6 Aralık 2013 tarihleri arasında olacaktır.
2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yıllarında herhangi bir ALES’e katılan ve puanı
hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla
elektronik ortamda yapacaklardır. 2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yıllarından herhangi
birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan adaylar tercih
yapamazlar.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas
alınacaktır.
Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını
göstermektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara
İlişkin 80 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi
pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini
sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki programlardan yapmaları
gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi
gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih
edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir.
Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların
sorumluluğu adaya aittir.
Tablo-1’den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih
işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Yerleştirme işleminde, yeterli
puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim
görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki
adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.
Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta
belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları
karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini
tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
3. Y E R L E Ş T İ R M E
Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES
puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yılları) ve akademik not ortalamasından
oluşturulan “Formasyon Yerleştirme Puanı” kullanılacaktır.
Adayların programlara yerleştirme işlemlerinde ALES puanının %60’ı, akademik not ortalamasının %40’ı
alınarak Formasyon Yerleştirme Puanı hesaplanacaktır. Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile
akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacaktır.
Formasyon Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı + %40
Akademik Not Ortalaması
Formasyon Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı + %40
Akademik Not Ortalaması
Formasyon Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı + %40 Akademik
Not Ortalaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.