Rehberlik (Rehber Öğretmen) Norm Kadro Belirleme

Bilgi

Öğretmen atamaları gerçekleşirken en çok dikkat edilen noktalardan biri de bir okuldaki öğretmen norm kadrosudur. İller arası öğretmen yer değiştirmelerinde merak edilen konulardandır. Okulların norm kadroları bakanlık tarafından 18 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan 29034  sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Bakanlığın norm kadro yönetmeliğine göre ” Rehberlik alanı öğretmeni norm kadroları” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

MADDE 21- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfûsu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik  alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması hâlinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2)    Okul rehberlik servislerine;

a) Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farkh kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dâhil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1, 

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Ortaöğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi hâlinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

e) Meslekî eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. 

(3)    Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(4)    Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.

Bir okula  ikinci bir rehber öğretmenin atanabilmesi için o bölgede rehber öğretmeni olmayan okulun olmaması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.