REHBERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler Rehberlik ve danışma hizmetlerinin temellerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, Bireysel (psikolojik veya duygusal temeller), sosyo-kültürel ve ekonomik temeller ve son olarak felsefi temellerdir. Hızlı değişmeler sonucu topluma uyumun güçleşmesi: ·         Bilimde ve teknolojide gelişmeler ·         Toplumlararası kültürel etkileşimin hızlanması İnançlar ve değerlerdeki […]

Okumaya devam et ->

Rehberlik Ne Değildir?

                   Rehberlik hizmetlerinin verilmesiyle birlikte bazı kavram yanılgıları ve yanlış anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu yanlış anlayışlar nedeniyle okulda rehberlik servisinin ilgili kişilerle koordineli bir şekilde hizmet vermesi ve verilen bu hizmetin istenilen düzeyde olması zorlaşmaktadır. Rehberlik hizmetlerinin daha sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki belirtilen yanlış anlayışların ortadan kaldırılması […]

Okumaya devam et ->

Rehberliğin Temel İlkeleri

  Okullarda rehberlik hizmetlerini yürütürken gerek sınıf rehber öğretmenlerinin gerekse okul psikolojik danışmanlarının uyması gereken birtakım ilkeler vardır. Bu ilkeler öğretmenlerin etik kuralları uygulamalarda yol haritalarıdır. Temelini ise Hüma­nist (İnsancıl) yaklaşımdan almaktadır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde öğrenci/birey vardır: Rehberlik hizmetleri bireyin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki açılardan, her yönüyle bir bütün olarak gelişmesini sağlamak ve böylece bireyin […]

Okumaya devam et ->

Rehberlik Nedir?

Rehberlik kavramı, günlük kullanımında yol gösterme anlamına gelmesine karşın, Rehberlik ve Psikolojik Danışma içerisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Rehberlik disiplini ile ilgili farklı kaynaklarda çok sayıda değişik tanımın yapıldığını görmekteyiz: Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru ka­rarlar vererek özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik, bireyin kendini gerçekleştirmesine […]

Okumaya devam et ->

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin en önemli unsurlarından birisidir. öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencinin verilen eğitimden en üst düzeyde yararlanması ve her yönüyle bir bütün olarak gelişmesi için verilen, öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve okul aracılığıyla öğrencileri sunulan bütün hizmetleri kapsamaktadır. Buna göre çağdaş okulun yapısında üç temel hizmet grubu vardır. Bunlar: Öğretim Yönetim […]

Okumaya devam et ->