REHBERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilgi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler

Rehberlik ve danışma hizmetlerinin temellerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, Bireysel (psikolojik veya duygusal temeller), sosyo-kültürel ve ekonomik temeller ve son olarak felsefi temellerdir.

Hızlı değişmeler sonucu topluma uyumun güçleşmesi:

·         Bilimde ve teknolojide gelişmeler

·         Toplumlararası kültürel etkileşimin hızlanması İnançlar ve değerlerdeki değişmeler

·         Nüfus artışı ve göçün etkisi Kuşaklar arası çatışmalar

·         Suç işleme oranının artması Ruhsal bozukluklar ve hastalıkların artması

Aile yapısının ve fonksiyonunun değişmesi:

·         Geleneksel geniş aileden çekirdek aileye geçiş

·         Çocuk eğitiminde ailenin rolünü etkileyen çevresel etmenlerin artması

·         Ailenin fonksiyonlarından bazılarının okula kayması

·         Kadının çalışma hayatına katılması

Toplumun nitelikli insan gücü ihtiyacının artması:

·         Kalkınmada nitelikli insan gücü gereğinin kabul edilmesi

·         Toplumsal iş hayatındaki değişmeler Mesleklerin çeşitlenmesi ve meslek seçiminin zorlaşması

Psikolojideki ve psikometrideki gelişmeler:

·         Bireyin kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve tanınması

·         Bireysel farkların eğitimde dikkate alınması gereği

·         Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin artması

·         Bireyin özellikleri ile öğrenim ve meslek alanları arasındaki ilişkinin korunması

Toplumda demokratik fikir ve düşüncelerin gelişmesi:

·         Bireye verilen değerin artması

·         Bireylere tanınan seçme özgürlüğü

·         Bireye karar verme gücünün kazandırılması, ilerici eğitim anlayışının benimsenmesi

Demokrasinin eğitime etkisi:

·         Eşit eğitim hakkı ve toplu öğretime geçiş

·         Öğrenci merkezli eğitim anlayışının gelişmesi

·         Demokrasinin istediği insan özelliklerinin eğitimde kazandırılması için uygun ortam sağlama gereği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.