Türkiye Kaç Öğrenci Kaç Öğretmen Var?

Haber
2013-14 Eğitim yılı istatistikleri bugün Bakanlık Sitesinde yayınlandı. İstatistiklerin bir ön özeti aşağıda sunulmuştur. İstatistiklerde çarpıcı bulgular yer almaktadır. İstatistikler,örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır..

Eğitim kademesi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve yerleşim yeri düzeyinde okul,öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayılarını ve uluslararası karşılaştırmalar da içermektedir.
Örgün eğitimde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 61 bin 936 okulda, 8 milyon 505 bin 645, 17 milyon 532 bin 988 öğrenci bulunuyor. Bunların %482sini kız,%53’ünü erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kurumlarda 405 bin 496’sı erkek(%43), 468 bin 251’i(%57) kadın olmak üzere 873 bin 747 öğretmen, 562 bin 882 derslikte görev yapıyor.2013-14 Eğitim yılında 1.285.200 öğrenci ilkokula kayıt yaptırmıştır.2012-13 Eğitim yılında 1.205.507 öğrenci 8 yıllık ilköğretimden mezun olmuştur.Bunların 1.136.000 tanesi 2013-14 eğitim yılında liselere kayıt yaptırmıştır.Lisee kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı 69.500’dür.
Yurt genelinde resmi ve özel 5 bin 430 anaokulundan 1 milyon 59 bin 495 öğrenci faydalanırken, bu kurumlarda 25 bin 858 öğretmen çalışıyor.okul öncesi eğitim alanların 555 bin 194’ü erkek, 504 bin 301’i kız öğrenci. okul öncesi eğitim kurumlarında ise 50 bin 466 derslik bulunuyor.Bu kurumlarda eğitim gören çağ nüfusunun  toplam okullaşma oranı %42.54 olarak görülmekedir.
Türkiye’de 28 bin 532 ilkokulda, 2 milyon 850 bin 72’si erkek, 2 milyon 724 bin 844’ü kız olmak üzere 5 milyon 574 bin 916 öğrenci eğitim görüyor. Bu okullarda 243 bin 305 derslikte, 288 bin 444 öğretmen görev yapıyor. Okullaşma oranı %99.57 olarak verilmiştir.
Ortaokulda ise 17 bin 19 eğitim kurumunda okuyan 5 milyon 478 bin 399 öğrencinin, 2 milyon 762 bin 595’ini erkekler, 2 milyon 715 bin 804’ünü de kızlar oluşturuyor. Ortaokullarda 280 bin 804 öğretmen, 128 bin 551 derslikte eğitim veriyor. Okullaşma oranının %94.52 olduğunu görmekteyiz..Din öğretimi ağırlıklı orta okullara devam eden öğrencilerin sayısı,56 bini imam hatip liselerinin bünyesinde,,184.041’bağımsız ortaokullarda olmak üzere toplam 240.015 öğrencidir.Örgün ortaokullara devam eden toplam öğrencilerin arasında imam hatip ortaokullarına devam eden öğrencilerin oranı %4.8’dir.Bağımsız din eğitimi veren ortaokullarda 7154 derslik,11408 öğremen bulunmaktadır.
Açık öğretim ortaokulunda ise 298 bin 148 öğrenci eğitim alıyor. Açık öğretim ortaokullarındaki öğrencilerin, 189 bin 35’ini kızlar, 109 bin 113’ünü erkekler oluşturuyor. Açık ortaokula giden öğrencilerin oranı %5.5tir.Açık ortaokula gidenlerin arasında kızların oranı%65,erkelerin oranı ise %35’dir.
Açık öğretim lisesi de dahil 10 bin 955 resmi ve özel lisede, 2 milyon 859 bin 482’si erkek, 2 milyon 560 bin 696’sı kız olmak üzere 5 milyon 420 bin 178 öğrenci okumaktadır.Liselerde okullaşma oranı %76.65 olarak verilmektedir.. Liselerdeki öğrencilerin, 3 milyon 916 bin 521’i devlet okullarında, 196 bin 663’ü özel okullarda, 1 milyon 306 bin 994’ü ise açık liselerde okuyor. Açık liseye devam edenlerin oranı %24’tür.Bunların %55’ erkeklerden,%45’i ise kadınlardan oluşmaktadır.
Lise öğrencilerinin 2 milyon 906 bin 291’i genel ortaöğretim okullarında, 2 milyon 39 bin 791’i mesleki ve teknik ortaöğretimde, 474 bin 96’sı din öğretimine bağlı liselerde 16.845 derslikte eğitim alıyor. Din öğretiminde okuyan öğrenciler örgün liselerde okuyan öğrencilerin ‘10’nunu oluşturmaktadır. Din öğretimi veren liselerde 29.556 öğretmen görev yapmaktadır.
Yaygın eğitimde ise 13 bin 920 kurumda, 8 milyon 491 953 kursiyer eğitim görüyor.
Yurt genelindeki 3 milyon 579 özel dershaneye ise 1 milyon 220 bin 435 öğrenci gidiyor. Bu dershanelerde 47 bin 550 öğretmen görev yapıyor. 824 özel etüt merkezinde de 27 bin 531 öğrenci etüt görmektedir.. Bu etüt merkezlerinde 1775 eğitimci görev yapıyor.
Değerlendirme, Bir önceki yıllara göre yeni derslik yapımında azalma söz konusudur. Derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından din eğitimi veren okullar ile genel liseler diğer okullara göre daha avantajlı görünmektedir. Bu rakamlara bakarak OECD ülkeleri standartlarını yakalayabilmek için, derslik açıkları, kalabalık sınıflar,ikili eğitim,okullar arasındaki eşitsizlikler ve öğretmen açıkları sorunlarını ivedilikle çözmemiz gerektiğini söyleyebiliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.