İyi Öğretmenlerle İlgili Yanlış İnançlar

Öğretmen

1.  İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez. Her zaman soğukkanlıdır ve aşırı duygularını göstermez.

2.  İyi öğretmen önyargılı ve yanlı değildir. Bütün öğrencilere eşit davranır. Cinsiyet ayrımı yapmaz.

3.  İyi öğretmen gerçek duygularını denetler ve öğrencilerine göstermez

4.  İyi öğretmen bütün öğrencileri aynı biçimde kabullenir. İyi öğretmenin hiçbir zaman gözdeleri yoktur.

5.  İyi öğretmen coşkulu, uyarıcı ve özgür bir öğretim ortamı yaratır ve bu ortamı her zaman düzenli tutar.

6.  İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, çok neşeli yada çok asık yüzlü değildir ve hata yapmaz.

7.  İyi öğretmen her sorunun yanıtını bilir. Öğrencilerinden daha akıllıdır.

8.  İyi öğretmenler birbirlerine destek olur, kendi duyguları, değer yargıları ve inançlarından etkilenmeden öğrencilerine karşı  “ birleşik cephe” oluşturur.

Kısacası iyi öğretmenler sıradan insanlardan çok daha iyi, çok daha anlayışlı, çok daha bilgili, çok daha kusursuz olmalıdır.

Yukarıda ifade edilen öğretmenlerle ilgili tanımlara gerçekten inanıp inanmadığınız hakkında yorumda bulunur musunuz? Ya da hangileri sizin doğrudur diyelim.

Burada temel bir yanlışlık var o da öğretmenlerden insan olmayı beklememektir. Öğretmenlerden normal insanlardan beklenilen davranışları beklememek onlara yapılan bir zulümdür. Bir çok öğretmen bu  “ iyi öğretmen” rollerini yerine getirmek için kendi doğalığından farklı davranmaktadır. Öğretmenlerin bunlara inanması ve bunları gerçekleştirmek için mücadele etmesi onlarda daha sonra bıkkınlık, yorgunluk, başarısızlık gibi duyguların oluşmasına neden oluyor.

Aslında öğretmenden beklenilmesi gereken normal insanlardan beklenilen davranışlardır. Öğretmen doğal olmayan davranışları, kendisi hele iyi bir tiyatrocu olmadığına göre, yerine getirmeye çalıştığında aradaki çarpıklık öğrenciler tarafından algılanır. Bu öğrencilerin öğretmene olan bakışlarının olumsuz olmasına neden olur. Öğretmenler doğalarına uygun davrandıklarında daha çok sevilirler. Öğrenciler de onlardan daha çok şey öğrenirler.

Dershanelerde çalışan öğretmenler okullardakinden daha başarılıdır şeklinde bir algı var. Dershanedeki her öğretmen iyi değildir. Aynı şekilde okuldaki her öğretmen de kötü değildir. Dershanelerde iyi olarak bilinen öğretmenler, daha çok doğal davranmayı bilen, oldukları gibi görünen öğretmenlerdir. Birçok dershane öğretmeni tanıyorum işlerinde gerçekten başarılıdırlar. Onların belirleyici bir özellikleri var o da her yerde aynı doğallıkta davranmalarıdır. Bu yüzden de el üstünde tutuluyorlar.

Öğretmenler olması gerektikleri gibi değil de oldukları gibi davranırlarsa bence daha başarılı olurlar. Öğrencilerine karşı gerçekten sıcak, içten duygular besleyen öğretmenlerin bu duyguları öğrenciler tarafından anlaşılır ve onlara değer verilmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.