Psikoloji Meslek Tanıtımı

Meslek Tanıtımları

Psikoloji, insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bir bilim dalıdır. Günümüzde psikoloji, eğitim, sağlık, endüstri gibi çok çeşitli disiplinlerde geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahiptir. İnsanın olduğu her yerde psikoloji vardır. İnsanların davranışlarını, zihinsel ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemlerle anlamak ve değerlendirmek, insanları daha üretken, daha mutlu ve yaşadığı dünyaya daha uyumlu hole getirmenin önde gelen koşullarıdır.

Psikoloji Bölümü’nün lisans programı, öğrenciye modern psikolojinin temel kuramları, yöntemleri ve teknikleri konusunda sağlam bir temel vererek ve alanın çeşitli kollarına ilişkin genel bir tanışıklık sağlayarak, kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Böylece program,
öğrenciye hem genel bir psikoloji temeli verip, hem araştırma konusunda temel becerileri kazandırarak, çeşitli ortamlarda çalışmalar yapmasına ve/veya uzmanlaşmak üzere yüksek lisansa devam etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Programın amacı, psikolojinin farklı olanlarında öğrencilere yeni bilgiler sağlamak, öğrenilenleri günlük yaşamda uygulamaya sokmak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır.

İŞ OLANAKLARI

Dünyanın en Fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan psikoloji bölümü gençler tarafından da en fazla tercih edilen mesleklerin başında geliyor. Türkiye koşullarında bunun en temel nedeni iş
alanının çok çeşitli olması ve mezun olduktan sonra iş kaygısının yaşanmaması. Özellikle bölüm bitirildikten sonra akademik düzeyde uzmanlaşmış kişilere olan gereksinim gün geçtikçe daha artıyor.

Psikoloji, beyin araştırmalarından, grup içi iletişime, normal dışı davranış ve tedavisinden, çocuk gelişiminin incelenmesine kadar uzanan bir alandır. Su nedenle, akademik kurumlar,
endüstri kuruluşları, klinik ya da hastaneler, okullar ve eğitim kurumlan gibi birçok alanda çalışan psikologları görmek mümkündür.

Psikoloji Bölümü’nden mezun olanlar Milli €ğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda rehber öğretmen ve psikoloji öğretmeni, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve kreşlerde psikolog olarak, çalışabilecekleri gibi psikoloji bilgisine değer veren diğer alanlarda (özel sektörde insan kaynakları, danışmanlık vb.) da çalışabilirler.
Ancak psikolojinin alt alanlarında (Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Nöropsikoloji gibi) uzman olarak sorumluluk alabilmeleri için Psikoloji lisans programı sonrası yüksek lisans ve doktora yapmaları meslek etiği, kişisel ve bilimsel
gelişim açısından gerekli görülmektedir.

Psikoloji mezunlarının diğer iş alanları arasında araştırma şirketleri, reklamcılık sektörü, halkla ilişkiler, çocuk mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri, huzurevleri, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlar, sağlık ocakları, spor kulüpleri, psikoteknik laboratuarlar, endüstri işletmelerinde personel seçimi, ergonometri, Pazar araştırmaları ve eğitim seminerleri gibi çok farklı seçenekler söz konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.