Üniversiteye Giriş Sistemi Değişiyor

Genel

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yeni üniversiteye giriş sisteminin 2014’e kadar tamamlanacağını belirterek, “Sınav ve sınav dışı unsurlar olabilir. Sistemin içinde sınav olacak mı, olacaksa nasıl olacak. Bunlar 2014 sonuna kadar belli olacak. Strese yol açmayan özellikler taşısın istiyoruz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılacağını belirterek, ”Amacımız üniversiteye giriş sistemiyle öğrenci neyi biliyor bunu ölçmek değil, aslında lise düzeyinde almış olduğu temel yetkinlikleri ölçmeye ağırlık veren bir sistem” dedi.

Ergün, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarını açıkladı.

Kişilerin temel birtakım yetkinliklere sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ergün, şimdi eğitim sisteminde önceliğin bilgiden ziyade temel değerlere, temel yetkinliklere verildiğini, onun üzerine bilginin inşa edildiğini söyledi.

Bakan Ergün, dün gerçekleştirilen BTYK’da alınan birinci kararın, eğitim ve öğretim sisteminin niteliğini artırmak için mevcut durumun tespitine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, ”Eğitim sisteminin tüm unsurlarıyla resmi çekilecek. Ortaya çıkan manzara, diğer ülkelerle ve ve bizim hedeflerimizle kıyaslanacak. Sonra eğitim sistemi temel değerleri veren, temel yetkinlikleri kazandıran ve o bilgileri bu temel değerler ve yetkinlikler çerçevesinde kullanma fırsatı sunan bir şekle dönüştürülecek” diye konuştu.

”Dersler, video ortamında öğrencilere sunulacak”

Bakan Ergün, ikinci kararın ise TÜBİTAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştireceği eğitim müfredatına uygun, dijital içerikler hazırlanması olduğunu bildirdi. Bu içeriklerde videolar, ses dosyaları ve interaktif ortamlarla desteklenmiş Z kitaplar (zenginleştirilmiş kitap) hazırlanacağını anlatan Ergün, bu kitaplara paralel, Türkiye’nin en iyi öğretmenleri tarafından verilen derslerin, video ortamında öğrencilere sunulacağını ifade etti.

”Bu yöntemlerle, Ağrı’daki bir çocukla Ankara’nın, İstanbul’un en iyi okulundaki çocuk, Van’daki bir çocuk, devlet okulundaki, köy okulundaki bir çocuk, bu bilgilere ulaşmak, Türkiye’nin en iyi öğretmenlerinden, en iyi içeriklerle ders alma imkanına sahip olacak. Bütün öğrenciler için tam bir fırsat eşitliği sunun bir altyapı oluşturuluyor” diyen Ergün, TÜBİTAK’ın yayınlarının da dijital ortama taşınacağını, öğrencilere bu yayınlardan ücretsiz istifade etme olanağının getirildiğini söyledi.

”Üniversite öğrencileri için fırsat eşitliği sağlanmış olacak”

Üçüncü kararın ise üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:

”Aynı ders içerikleri, lisans düzeyinde üniversite öğrencileri için de hazırlanacak, YÖK’le işbirliği yaparak. Türkiye’nin en iyi hocalarından her ders, en etkili bir şekilde verilecek ve tüm öğrenciler, isterseniz Hakkari Üniversitesi’nde okuyun, isterseniz Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyun, Bilkent Üniversitesi’nde okuyun. ‘ODTÜ’deki şu hocadan şu dersi alabilseydim ne iyi olurdu’ demeyecek öğrenci. O dersi, o hocadan alabilme imkanına sahip olacak. Üniversite öğrencilerimiz için de muhteşem bir fırsat eşitliği imkanı böylece doğmuş olacak.”

”Birçok öğrenci kendini ifade edebilme yeteneğine sahip değil”

Bakan Ergün, bireyin sahip olması gereken temel nitelikleri arasında kendini ifade edebilme, analitik düşünme, birlikte sorun çözme, yenilikçi projeler üretebilme gibi özellikler bulunduğunu belirterek, ”Çocuklarımızın bu temel nitelikleri etkin bir şekilde kazanmaları için eğitim programlarında revizyon yapılacak ve ders içerikleri buna göre hazırlanacak” dedi.

Bazen, televizyonlardaki tartışma programlarındaki üniversite öğrencilerinin performanslarına dikkat ettiğini belirten Ergün, ”Kendini ifade edebilme yeteneğinin çok zayıf olduğunu görüyorum. Birçok öğrenci kendini ifade edebilme yeteneğine sahip değil” diye konuştu.

”Türkiye’de dil eğitimin modeli değişecek”

Dil eğitimi konusunda da bir karar alındığını anlatan Ergün, Türkiye’nin bu konuda sıkıntılı bir ülke olduğunu söyledi.

Çocukların çok temel şeyleri bile konuşamadığına veya anlayamadığına dikkati çeken Ergün, ”Niye böyle oluyor, bunu araştırıyoruz ve cevabını da buluyoruz. Dil eğitimini gramer ve kelime ezberleme çizgisi dışına çıkarmamız, daha pratik, hayatın içinden, gerekirse animasyonlarla desteklenen bir dil eğitimi anlayışına dönüştürmemiz gerekiyor. Kararlardan birisi bu. Türkiye’de dil eğitimin modeli değişecek ve alternatif eğitim modelleri tasarlanacak” dedi.

”Temel kıstas milli öncelikler ve sektörel ihtiyaçlar olacak”

Bakan Ergün, diğer bir kararın ise yurt dışında lisansüstü eğitim alan öğrencilerle ilgili olduğunu bildirdi.

Yurt dışında lisansüstü eğitim desteği alan öğrencilere yönelik programların yeniden yapılandırılacağını anlatan Ergün, bundan sonra milli öncelikler ve sektörel ihtiyaçların temel kıstas olarak ele alınacağını kaydetti.

”Her yıl bilim fuarları düzenlenecek”

Gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilişkilerini canlı tutabilmek için geçen BTYK’da bilim merkezleri kurma kararının alındığını hatırlatan Ergün, o kararla ilgili adımların atılmaya başlandığını söyledi.

Ergün, şimdi ise ilk ve orta öğretim öğrencileri için her yıl bilim fuarlarının düzenlenmesi kararının alındığını, bu sayede öğrencilerin, gerçekleştirdikleri projeleri başkalarına sunma kabiliyeti kazanacaklarını ifade etti.

Üniversiteye giriş sistemi yeniden yapılandırılacak”

BTYK’da alınan en önemli kararı en sona bırakan Ergün, şunları kaydetti:

”Dün ki kararlardan en önemlisi, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır. Üniversiteye giriş sistemi yeniden yapılandırılacak. Eğitim alanındaki atılan diğer adımların daha iyi sonuç vermesi için mevcut üniversiteye giriş sisteminde köklü bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Çünkü üniversiteye giriş sistemi lise ve ilköğretimi şekillendiriyor. Orada doğru bir tespit, yeni bir yapılanma ile alttaki atılan adımların da etkili ve kalıcı olması sağlanmış olacak. 2014 yılı sonunda bu yeni sistemin devreye girmesi hedefleniyor. 2014 sonuna kadar TÜBİTAK, Talim Terbiye Kurulu, YÖK, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler birçok bilimsel çalışma yapacak ama işin özü şudur. Belki bugün TOEFL sınavları gibi yapılan sınavlar var. Bunlar, senede bir kere yapılan sınavlar değil. Belli periyotlarda yapılan ve siz istediğiniz zaman bunlara giriyorsunuz ve hangisinden en yüksek puanı aldıysanız ona göre bir tercih yapıyorsunuz. Bu, insanı rahatlatan, strese sokmayan… Daha çok seçenek sunan yapılar var, dünyada uygulanan modeller var. İlla o model, bu model… Ben örnek vermek için bunları söyledim. Bu örnekler de dikkate alınarak, amacımız, üniversiteye giriş sistemiyle öğrenci neyi biliyor bunu ölçmek değil, aslında lise düzeyinde almış olduğu temel yetkinlikleri ölçmeye ağırlık veren bir sistem. Daha çok bunu ölçen ve daha rahat bir sistem kurgulamaktır. Bu karar, başlı başına önemli bir karardır. Bu çalışma ile yeni sistem 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır.”

”81 vilayette bilim merkezleri kurmayı hedefliyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, dün yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında önümüzdeki dönemde kurulacak bilim merkezleri için TÜBİTAK bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayrılması kararı alındığını belirterek, ”81 vilayette bilim merkezleri kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Ergün, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarını açıkladı.

Son iki BTYK toplantısında çok önemli kararlar alındığını ifade eden Ergün, alınan kararların özellikle eğitim sistemi üzerinde önemli etkileri olacağını dile getirdi.

Ergün, Türkiye’nin son yıllarda hayatın her alanında büyük bir ivme kazandığına işaret ederek, ”Bu ivme öyle bir seviyeye ulaştı ki Türkiye artık orta ve uzun vadeli hedefler koyabilen, o hedeflere ulaşmak için politikalar geliştirebilen bir ülke oldu” dedi.

Bakan Ergün, ekonomi alanında belirlenen 2023 hedeflerinin sadece hükümetin değil, toplumun her kesimi tarafından kabul edilen hedefler olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

”Lider ülke olmak için teknoloji önemsenmeli”

Türkiye’nin lider bir ülke olması ve sıçrama yapması için en çok önem verilmesi gereken alanlardan birinin teknoloji olduğuna dikkati çeken Ergün, ”Zira bilim ve teknoloji alanında atılacak olan her adım, başka alanlarda ciddi sıçrama yapmamıza imkan verecektir” diye konuştu.

Ergün, hükümet olarak Türkiye’nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmak, Ar-Ge, markalaşma, inovasyon ve tasarım gibi konulara odaklanmaya ve daha yüksek katma değerli üretim yapan bir özel sektör oluşturmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, ”Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler siyasi iradenin bu işi nasıl sahiplendiğini ve bu işe nasıl gönül verdiğini açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan süreçte üniversiteler, akademisyenler ve reel kesime sağlanan Ar-Ge desteklerinin büyük oranda artırıldığını dile getiren Ergün, 2002’de 2,5 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarının bugün 10 milyar lira seviyesine yaklaştığını belirtti.

Aynı dönemde tam zamanlı eşdeğer personel sayısının 3 kat, aynı sayının özel sektör açısından 6 kat arttığını kaydeden Ergün, bu oranın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelere yeni sıralama kriterleri

Bakan Ergün, bir önceki toplantıda girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre üniversiteleri sıralama kararı aldıklarını hatırlatarak, ”Bu sıralama aşağı yukarı tamamlandı. İnşallah eylül ayı sonuna doğru Türkiye’deki bütün üniversiteleri, hangi üniversite daha yenilikçi hangi üniversite daha girişimci bunu sıralayacağız” dedi.

Söz konusu sıralamanın bugünlerde de yapılabileceğini ifade eden Ergün, üniversite öğrencilerinin tercih dönemi olması nedeniyle kafalarının karışmaması adına sıralamayı ertelediklerini söyledi.

Ergün, bilim merkezlerinin kuruluş kararını daha önceki toplantıda aldıklarını belirterek, toplantıda bilim merkezlerinin kurulması için TÜBİTAK bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayrılma kararı alındığını bildirdi.

”81 vilayette bilim merkezleri kurmayı hedefliyoruz” diyen Ergün, şu anda 6-7 büyükşehirde bu merkezlerin kurulmasına ilişkin protokol imzalandığını kaydetti. Ergün, 2013 sonuna kadar biri Konya’da diğeri Kocaeli’de olmak üzere iki büyük bilim merkezinin faaliyete başlayacağını ifade etti.

kaynak : sabah.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.