Benlik Kavramı Hakkında Biraz bilgi

Bilgi

Benlik, İnsancıl yaklaşıma göre kişiliğin temelini oluşturan kendine yönelik değerlendirmelere ilişkin algısıdır. Bireyin benlik olumlu veya olumsuz olabilir. Bu algının oluşumunda çocukluk yaşantılarının etkisi fazladır. Başta aile içi ilişkiler olmak üzere öğretmenleri ve yakın çevresindeki insanların bireye bakış açısı ve değerlendirmeleri benliğinin oluşumunda oldukça etkilidir. Başkalarıyla karşılaştırılan, aşağılanan, özsaygısı desteklenmeyen, yargılanan, eleştirilen ve ayıplanan çocuklar gelecekte olumsuz bir benlik değerlendirmesine sahip olurlar.

Benlik kavramı olumsuz kişiler, kendilerine karşı güvensiz ve olumsuz bir bakış açısına sahip olurlar. Bireyin kendine olan bu güvensizliği sosyal çevresiyle kuracağı ilişkileri de olumsuz etkiler.

İnsancıl psikolojik danışma kuramına göre en önemli çaba, bireyin benlik algısını olumlu yöne kanalize etmektir. Olumlu benlik algısına sahip bireyler bu sayede, çevresindeki sorunlarla daha kolay başa çıkar ve daha uyumlu ilişkiler geliştirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.