Benlik Saygısı (Özsaygı) Kavramı Hakkında Biraz Bilgi

Bilgi

Özsaygı, bireyin ideal benlik ile benlik algısı arasındaki farkı değerlendirebilmesi, kendisini nasıl algıladığı ile ulaşmak istediği benlik arasındaki farktır. Bireyin yaşam deneyimleri ve bu deneyimler sonucu elde ettiği geri bildirimler ve bireyin bütün bunlara ilişkin yorumu özsaygı düzeyini belirler.

Özsaygı, öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik yaşamlarını, kendini ve sınırlarını kabul etme biçimini etkiler, bireyin neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı, nerede iyi olduğunu, nerede yetersiz olduğuna ilişkin değerlendirmesini oluşturur. Özsaygısı düşük insanlar kendilerinden hoşnut olmazlar. Kendileri ile ilgili olumsuz yargılar oluştururlar. Suçlayıcı, eleştirel, yargılayıcı ve sen diline dayalı iletişim yaklaşımları bireyin özsaygısının zedelenmesine ve olumsuz olarak kurgulanmasına yol açar.

İdeal Benlik

Bireyin ulaşmak için mücadele ettiği benliğidir. Kişinin olmak istediği benliğiyle, kendini algılaması arasındaki benlik farkı olabilir, bu ikisi arasındaki farklılık benlik saygısının düşük neden olabilir. Yine kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine yol açabilir.

Özgüven

Özgüven bireyin kendisini ve durumu kontrol edebileceğine ilişkin inancıdır. Kendine güveni yeterli olmaya kişi, zihinsel, sosyal ve diğer gelişim konularında sorunlar yaşarlar. En küçük başarısızlıklar, kabul edilmeme, performans eksikliği ve fiziksel yetersizlikler kolayca özgüvenin azalmasına yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.