Özel Eğitimin (Kaynaştırma Eğitiminin) Yansıtması Gereken Temel İlkeler

Bilgi

Verilecek olan eğitimin ve destek hizmetlerin öğrencilerin gereksinimleri ve güçlü yönleri temelinde hazırlanması ve sunulması esas iken özel eğitimin aşağıdaki temel ilkeleri yansıtması gerekmektedir.

Bireysel Değerlendirme ve Planlama: öğrenci için belirlenecek öğretimsel amaçların ve öğretimsel uygulamalar bireysel değerlendirme temelinde olmalıdır.

Özel Hazırlanmış/ Tasarlanmış Öğretim:  Öğretim uygulamalar ( örneğin; müfredat, materyaller, ilgili hizmetler, destekleyici teknoloji) öğrencinin zayıf ve güçlü yönleri temelinde hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

Uygun Yoğunlukta Öğretim: Öğretimsel uygulamaların belli bir zaman süresince sistematik olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Amaç-Odaklı Öğretim: Öğrencinin sosyal ve akademik yaşamda bağımsızlığını destekleyecek öğrenme amaçları temelinde öğretim sunulmalıdır.

Bilimsel dayanaklı öğretimsel uygulamalar: Araştırmalarla etkililiği saptanmış öğretimsel uygulamalar tercih edilmelidir.

İşbirliğine dayalı uygulamalar: öğrenci için belirlenen amaçları gerçekleştirmede uzmanlar, öğretmenler, diğer okul personeli, aile üyeleri işbirliği içinde çalışmalıdır.

Öğrencilerin Performanslarının Sürekli Değerlendirmesi: Öğrenci için belirlenen amaçlar ve öğretimsel uygulamalar öğrencinin performans temelinde düzenli aralıklarla değerlendirmeli ve gerektiğinde öğretimsel uygulamalar revize edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.