Duygu ve Davranış Bozukluğu Nedir?

Bilgi

 

Duygu bozukluğu ve davranış bozukluğu başka insanlarla ilişki kurmada ya da kabul edilebilir şekilde davranışlar göstermede zorluklar yaşayan bireyleri nitelendiren iki tartışmalı terimdir. ABD Engelli Bireylerin Eğitimi Yasasında bu öğrenciler sadece duygu bozukluğu olan bir yerler olarak sınırlandırılmalarına rağmen birçok uzman ve eyalet bu tür öğrencileri davranış bozukluğu olan öğrenciler olarak da nitelendirmektedirler.  Duygu ve davranış bozukluğu çok kaygı verici bir özel eğitim kategorisidir çünkü duygu/davranış bozukluğu (D/DB) olan bireylerin suça karışma eğilimden dolayı adalet sistemi ile bir bağlantıları olabilmekte birey kendine ya da başkasına karşı şiddet uygulayabilmekte ya da bu kişiler mutsuz bir hayat sürdürebilmektedirler.  Araştırmalar göstermiştir ki bu bireylere uygulanan erken müdahale teknikleri hayatlarında gerçekten çok önemli değişikliklere neden olabilmektedir. Fakat problemli davranışların belirtilerini gösteren bireyler bu tür erken müdahale hizmetleri gerekli seviyede ve sıklıkla saplanamamaktadır.

ABD Engelli Bireylerin Eğitimi Yasasında D/DB gözlemlenmesi gerekn özellikler listelenerek tanımlanmıştır. Fakat ülkemizdeki Özel Eğitim Yönetmeliğinde D/DB, sosyal ve kültürel normlardan farklı tepki ve davranışlar ifadesi ile tanımlanmış fakat ilgili koşullar detaylandırılmamıştır.

D/DB üç farklı grupta değerlendirilmektedir. Birinci grup dışa vurulan davranışlar olarak nitelendirilmekte ve bireylerin D/DB’nu saldırganlık, düşüncesizce hareket etme, zorlanma ve kurallara uymama gibi yollarla dışarıya açık bir şekilde yansıtması olarak tarif edilmektedir. İkinci grubu özümsenmiş/içselleştirilmiş davranışlar oluşturmakta ve bu gruptaki D/DB içine kapanıklık yalnızlık depresyonda olma ve endişelenme gibi şekillerde ortaya çıkmaktadırlar. Son grup ise az rastlanan bozukluklar olarak ifade edilmekte ve D/DB’nun şizofreni gibi nadiren karşılaşılan fakat olukça ciddi problemlere neden olan bozukluklar olarak kendini göstermesi olarak tanımlandırılmaktadır.

MEB Özel Eğitim Yönetmeliğine göre ise şöyle tanımlanmakta; Duygusal ve davranış bozukluğu olan birey, yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek hizmetine ihtiyacı olan bireydir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.