Microsoft Office Word’te Yarım Satırları Birleştirme

İnternet üzerinden kopyaladığınız bir yazıyı word üzerinden düzenlemeye çalıştığınızda karşılaşılan problemlerden biri satırları birleştirmektir. PDF üzerinden kopyaladığınız bir yazıyı word‘ta düzenlerken satırları birleştirmek için DELETE tuşu kullanılır. İki satırı birleştirmek için satırın sonuna gelip Delete tuşuna basınca satırlar birleşiyor. Ancak onlarca sayıda birleştirmeyi bekleyen satırınız varsa işiniz zorlaşmaktadır. Hem zamandan hem de işten tassaruf etmek isteyenler […]

Okumaya devam et ->

Kuyruksuz Tilki

Kullanılacak Malzeme: Mendil vb. Oyuncu sayısı : Tüm Sınıf Yaş grubu          : 10-14 Oynanma amacı      : Çabukluk, çeviklik, önceleme, karar verme ve dikkat geliştirebilme. Oyuna katılan öğrenciler oyun alanında dağınık biçimde yer alırlar. Her oyuncuya birer mendil verilir. Oyuncular bunları eşofman ya da şortlarının arkasından kuyruk şeklinde beline sıkıştırırlar. Başla komutuyla hem kendi kuyruklarını korumak, […]

Okumaya devam et ->

Konuşma Bozuklukları Nasıl Oluşur?

Bu yazımızda; konuşma bozukluğu nedir? Kekemelik nedir? Pepemelik nedir? ve Konuşma bozukluğu nasıl oluşur? sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Konuşmanın açık ve anlaşılabilir olmasında gırtlak ve ağız yapısından başka etkenler de rol oynar. Bunun için insanın öncelikle sözcükleri ve temel dilbilgisi kurallarını tanıması, ne söylemek istediğini bilmesi, doğru sözcükleri seçmesi ve her sözcüğü yerli yerinde kullanması […]

Okumaya devam et ->

Çocuk ve Oyun

Çocuklar için oyun ciddi amaçlı bir uğraştır. Yetişkinler göre oyun ise tekdüzelikten kaçış ve kendini yenileme işidir. Oyun yeni deneyimler kazanma, öğrenme ve yapma aracıdır. Oyun sırasında çocuk çevresinde gördüğü uğraşları, sergilenen becerileri zihninde canlandırır ve uygulamaya çalışır. En basit anlamda çocukların oyunlarında yetişkinlerin uğraşıları ve onların yaşamlarım taklit ettikleri gözlenebilir. Bu nedenle yetişkinlerin çocuklara […]

Okumaya devam et ->

Oyunla İlgili Bazı Filozofların Özdeyişleri

Oyun ve Benzer Etkinliklerile İlgili Bazı Filozof ve Eğitimcilerin Özdeyişleri: Çocuk Oyunla büyümelidir. Eflatun Öğrencinin eski dinçliğini kazanması, çalışmalardan usanmaması için oyun gereklidir. Gazzali Çocuğun salt düşünce ve ahlak eğitimi ile yetinilmemeli, bu derslerin yanında beden eğitimi ve elişlerine de yer verilmelidir. Rabellaîs Çocukların oyunu oyun değil, onlann en gerçek uğraşısıdır MMartngne Derslerin daha çekici […]

Okumaya devam et ->

REHBERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler Rehberlik ve danışma hizmetlerinin temellerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, Bireysel (psikolojik veya duygusal temeller), sosyo-kültürel ve ekonomik temeller ve son olarak felsefi temellerdir. Hızlı değişmeler sonucu topluma uyumun güçleşmesi: ·         Bilimde ve teknolojide gelişmeler ·         Toplumlararası kültürel etkileşimin hızlanması İnançlar ve değerlerdeki […]

Okumaya devam et ->

Rehberlik Ne Değildir?

                   Rehberlik hizmetlerinin verilmesiyle birlikte bazı kavram yanılgıları ve yanlış anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu yanlış anlayışlar nedeniyle okulda rehberlik servisinin ilgili kişilerle koordineli bir şekilde hizmet vermesi ve verilen bu hizmetin istenilen düzeyde olması zorlaşmaktadır. Rehberlik hizmetlerinin daha sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki belirtilen yanlış anlayışların ortadan kaldırılması […]

Okumaya devam et ->

Rehberliğin Temel İlkeleri

  Okullarda rehberlik hizmetlerini yürütürken gerek sınıf rehber öğretmenlerinin gerekse okul psikolojik danışmanlarının uyması gereken birtakım ilkeler vardır. Bu ilkeler öğretmenlerin etik kuralları uygulamalarda yol haritalarıdır. Temelini ise Hüma­nist (İnsancıl) yaklaşımdan almaktadır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde öğrenci/birey vardır: Rehberlik hizmetleri bireyin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki açılardan, her yönüyle bir bütün olarak gelişmesini sağlamak ve böylece bireyin […]

Okumaya devam et ->

Rehberlik Nedir?

Rehberlik kavramı, günlük kullanımında yol gösterme anlamına gelmesine karşın, Rehberlik ve Psikolojik Danışma içerisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Rehberlik disiplini ile ilgili farklı kaynaklarda çok sayıda değişik tanımın yapıldığını görmekteyiz: Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru ka­rarlar vererek özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik, bireyin kendini gerçekleştirmesine […]

Okumaya devam et ->

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin en önemli unsurlarından birisidir. öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencinin verilen eğitimden en üst düzeyde yararlanması ve her yönüyle bir bütün olarak gelişmesi için verilen, öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve okul aracılığıyla öğrencileri sunulan bütün hizmetleri kapsamaktadır. Buna göre çağdaş okulun yapısında üç temel hizmet grubu vardır. Bunlar: Öğretim Yönetim […]

Okumaya devam et ->

Öğrenim Çağını Bitiren Çocuklar Ne Yapılmalıdır?

İlkokul veya ortaokulda okuyan ancak yaşı itibarı ile okula devam etme durumu olmayan öğrencilerin, yaşlarının büyük olmasından dolayı açık ortaokula gönderilmesi gerekir. Öğrencinin açık ortaokula yönlendirilmemesi için öncelikle tedbir alınmalıdır. Yaşı bulunduğu sınıf düzeyindeki diğer öğrencilerden büyük olan çocuklar sınıf atlatma yöntemi ile üst sınıflara eğitim yılı başında aktarılır. Ancak bazen idarecilerin veya öğretmenlerin ilgisizliği […]

Okumaya devam et ->

Dershanede Çalışılan Sürenin Ekletilmesi

Dershane ve özel okullarda görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na atananların hizmetlerinin nasıl ekletildiği en çok tartışılan konulardan biridir. Acaba dershanede çalıştığım süreyi kıdem ve kademe açısından hizmet hesabına ekletebilir miyim? Diye soran çok kişi oluyor.  Bu yazımızda kanıtları ile beraber bu alandaki merakımızı gidermeye çalışacağım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde hizmet sınıflarından […]

Okumaya devam et ->