Halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık

Meslek Tanıtımları

Halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık bölümü özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. Halkla ilişkiler kavramı, içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır.

Hem kuramsal eğitime hem de uygulamaya ağırlık verilmesi öğrencilerin profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmalarına ve topluma yön veren, göz önünde olan çalışmalara imza atmalarına temel oluşturmaktadır.
Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerin önünü açmıştır. Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980’li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık organizasyonların gelişmesini ve çalışanlar, gönüllüler, toplum, medya, kamu, müşteri, üyeler, finansal destekçiler gibi sosyal paydaşlarıyla karşılıklı ilişkilerini sürdürmesini destekleyen, özel ve kamu kuruluşları içinde bir yönetim fonksiyonudur.

İŞ NİTELİKLERİ VE OLANAKLARI

Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra gazetecilik, halkla ilişkiler, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdoş özellikli olmalıdır.

Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Sunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Sasın, konferans, yıl dönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar.

Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar banka, Fabrika, hastane, üniversite, TV gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.