KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Meslek Tanıtımları

Gelişen teknoloji ve iletişim ağı ile dünya artık global bir köy olarak nitelenebilir. Ekonomik, siyasi, kültürel, eğitsel ve daha birçok açıdan ulusların birbirine yaklaşması doğrultusunda oluşan ilişkiler bu bölümün doğmasına ve giderek artan bir öneme sahip olmasına neden oluyor. Bu program çağımızda yaşanan gelişmeleri çok boyutlu olarak izlemek ve anlamak isteyenler için hazırlanmış bir program.

Uluslararası ilişkiler alanının öncelikli amacı, hızla globalleşen dünyada hızlı şekilde değişen dünyanın siyasi yapısını en iyi şekilde analiz eden, ülkelerarası ekonomik, siyasi ve ticari ilişkileri sağlayabilen, dinamik zihne sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Bu bölümde okuyacak adayların, düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin şekilde iletilebilen, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, insan ilişkilerinde barılı kimseler olmaları gerekir. Bu bölümü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilirler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programı’nın mezunları araştırma, analitik düşünme ve çözüm üretme yetenekleri, güçlü yabancı dil bilgileri ve sahip olacakları diploma sayesinde uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketlerin birlikte çalışmak isteyeceği kişiler arasında.

İş Olanakları

Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programını bitirenler oldukça geniş bir iş imkanına sahiptirler. Uluslararası politika, diplomasi, güvenlik noktasında eğitim gördükleri için  araştırma, değerlendirme, analiz, kara alma ve bu kararı uygulama, anlaşmazlıkları çözme gibi kritik ve önemli işleri yapmaktadırlar.

Bu alanın mezunları aldıkları eğitim ve bunun dışında kendilerini yetiştirmekte gösterecekleri kişisel çabalarla ulusal alanda Dışişleri Bakanlığında diplomatlık ve gerek devlet gerekse özel sektörde üst düzey yöneticilik gibi meslekleri seçebilecekleri gibi, BM, IMF, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlarda da çalışma şansına sahip olacaklardır.

Ayrıca, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde dünya ile iş yapan sektör firmalarında ve kamu kuruluşlarında, örneğin yeni kurulacak olan AB bakanlığında anahtar rol oynayacaklardır. Ayrıca Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Genel Birliği Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlarla birlikte Uluslararası ilişkiler alanında yetişmiş olan bu kişiler, gerek kamu kesiminde gerek özel sektörde önümüzdeki yirmi yıl en çok aranan
ve takip edilen insanlar olacaklardır.

Küresel ve uluslararası ilişkiler bölümünün tanıtımı bu yazıda yaptık. Bu bölümün taban puanlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.