Kitap Okuyana Araba

Eğitim

Siirt Valiliği kitap okuma kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında birinci olana araba verilecek. Ayrıntılar:

SİİRT VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“7’DEN 70’E SİİRT OKUYOR” KAMPANYASI VE

“SİİRT OKUMAYI SEVİYOR” PROJESİ KAPSAMINDA

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

(İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN BÜYÜK ESERİ“MARİFETNAME”)

         2008 yılından itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün  himayelerinde yürütülmekte olan“Türkiye Okuyor” Kampanyasına  istinaden  , Sayın Valimiz Ahmet AYDIN’ın talimatları ile ilimizde “7’den 70’e Siirt Okuyor” okuma kampanyası ve “Siirt Okumayı Seviyor” projesi çerçevesinde 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız arasında “Kitap Okuma Yarışması”düzenlenecektir.

Yarışma büyük mutasavvıf İbrahim Hakkı Hazretlerinin“Marifetname” adlı Ünlü eserinden yapılacaktır.

 

AMAÇ         :

 • Toplumun her kesiminde Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını; okuma, okuduğunu anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek.
 • Okumayı sevdirmek, özendirmek ve teşvik etmek yanında okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 • İlimiz genelinde yürütülmekte olan “7’den 70’e Siirt Okuyor” kampanyasına ve “Siirt Okumayı Seviyor”projesine ilgi ve desteği attırmak.
 • Kitap okuma istek, zevk ve zekasını arttırarak, toplumun her kesiminin bu projenin paydaşı haline gelmesini ve katılımını sağlamak.
 • Tüm halkımızda kitap okuma ve okutma bilincini ve sorumluluğunu geliştirmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun her kesim ve kesitinden insanımızın Sosyal sorumluluk projelerinde rol almasını teşvik etmek.
 • Topluma mal olmuş, tarihimizde iz bırakmış büyük âlimlerin yetiştiği Siirt’imizin değerlerinden biri olan İbrahim Hakkı Hazretlerinin Büyük eseri “Marifetname” kitabının okunup, incelenmesini ve tanınmasını sağlamak.
 • Kitap okuma alışkanlığının hayatımızda, özellikle iş ve eğitim hayatımızda ne denli önemli ve olumlu yönde etkileri olduğunun öğrenilmesini sağlamak.
 • Okuma alışkanlığının kazandırılması ile ilimiz insanının kültür seviyesinin ve öğrencilerin sınav başarılarının yükselmesine katkıda bulunmak.

 

PROJENİN YASAL DAYANAKLARI :

1- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 15/02/2000 tarihli ve 1978 sayılı yazısı. (2000/18 sayılı Genelge).

2- Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın 19/08/2004 tarih ve 2004/60 sayılı genelgesi.

3- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 03.01.2008 tarih ve 33 sayılı emirleri.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim ve Ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği, Toplum Hizmeti 12.maddesi (e) fıkrası (Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak) gereği.

PROJENİN KAPSAMI   :

Siirt ilimizin tüm kesiminden halkımızın katılımı ile yapılacak kitap okuma yarışmasına 18 Yaş ve üzeri herkes katılabilecektir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışma tüm Siirt Halkına (18 Yaş ve Üzeri) açıktır.(Adayın 1 Haziran 2013 günü 18 Yaşından gün almış olması gerekmektedir.)
 • Sınav Kurulu/komisyonu Üyeleri ve 1. Derece akrabaları ile Marifetname Kitabından tez hazırlayanlar başvuru yapamayacaktır.
 • Sınava gelen katılımcı fotoğraflı nüfus cüzdanını getirmek zorundadır.
 • Yarışmaya başvuran ilk 1000 Adaya başvuru formunu teslim ettiğinde    “Marifetname” kitabı verilmesi sağlanacak, diğer katılımcılar“Marifetname” adlı kitabı kendileri temin edecektir.
 • Yarışmanın hazırlanmasından, duyurulmasından ve tamamlanmasından Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje birimi sorumludur.
 • Yarışma için yapılacak sınavda, seçilen “Marifetname” adlı eserden toplam 100 soru sorulacaktır. Her bir sorunun puan değeri 1 olarak belirlenmiştir.
 • Sınav çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Yapılan sınavda puanlar, 4 yanlış -1 doğru cevabı götürecek şekilde hesaplanacaktır.
 • Yarışma sınav süresi 120 dakikadır.
 • Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacaktır.
 • Yarışma sonunda soru kitapçıkları katılımcıda kalacaktır.
 • Yarışma sınavında başarılı olan ilk 20 katılımcı belirlenecek mülakat tarihinde kurul marifeti ile değerlendirilip, test sınavından aldığı puanın %70’i ile Mülakattan alacağı Puanın %30’u alınarak ilk üç belirlenecektir.

MÜRACAAT TARİHİ ve ADRESİ:

 • ·         Müracaatlar, 4 Şubat 2013 Pazartesi gününden başlayıp, 01 Nisan 2013 Perşembe günü 17.00’a kadar Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde (http://siirt.meb.gov.tr) açılan www.marifetnameyarismasi.com. adresinden alınacaktır.
 • ·         Sistemden fotoğraflı 2 Nüsha çıktısı alınan başvuru formuna Kimlik Fotokopisi eklenecektir.
 • ·         Form Yarışmaya katılacak kişi tarafından şahsen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Şubesine teslim edilecektir.
 • ·         Milli Eğitim Müdürlüğü görevlisi tarafından başvuru formu alınarak, imzalı bir nüshasının katılımcıya teslim edilmesi suretiyle işlem gerçekleştirilecektir.

 

YARIŞMA SINAVININ YAPILACAĞI YER:

Sınav yerlerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” , Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde (http://siirt.meb.gov.tr) açılanwww.marifetnameyarismasi.com. adresinden       T.C. Kimlik No ve Sınav Başvuru Aday  No’su ile 10-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında  alınabilecektir.

 

YARIŞMA SINAVININ TARİH ve SAATİ:

                                                                  01 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

Başlama     : 10.00

Bitiş           : 12.00       

YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinden (http://siirt.meb.gov.tr)

                      06 HAZİRAN 2013 Perşembe

 

YARIŞMA SINAV SONUCU İLK 20’YE GİRENLERİN MÜLAKATA ALINMASI VE SONUÇLANDIRILMASI

10 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ

10.00 – 17.00 SAATLERİ ARASI

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız……. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.