Sınıf Geçme

Eğitim

Takip ettiğim bazı forumlarda öğrenciler sınıfta kalma- geçme ile ilgili sorular sormaktadırlar. Acaba sınıfta kalır mıyım? Özellikle liselere yeni başlayan öğrencilerin de merak ettiği bir konudur.

Ve ellerinde de yazılı bir doküman yoktur. Uzatmadan lafın esasına geçelim.

Önce şunu belirtelim bir dersten başarılı olmak için ikinci dönem notunun en az “iki” olması gerekir. Puan olarak en az “kırkbeş” olmalıdır. Eğer birinci dönemde öğrenci dersten “sıfır”  almışsa o zaman ikinci dönem notu en az “elli beş” olmalıdır.

Başarılı olmak için alınması gereken puanlar.

Puan Not Derece
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
____________________________________________________
25-44 1 Geçmez
0-24 0 Etkisiz (sıfır)

 

Bir ders yılı sonunda öğrenci bütün derslerden başarılı olmuşsa doğrudan sınıfı geçmektedir.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde sınıfı geçebilmek için yılsonu başarı notu ortalamasının en az ”3,50” olması gerekir.

Anadolu liselerinde sınıfı geçebilmek için yılsonu başarı notu ortalamasının en az ”3,00” olması gerekir.

Genel (düz) liseler, Mesleki ve Teknik liseler, Güzel Sanatlar ve Spor liselerinde sınıfı geçebilmek için yılsonu başarı notu ortalamasının en az ”2,50” olması gerekir.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

Doğrudan ya da ortalama ile sınıfı geçemeyen öğrenciler 9. Sınıfta en fazla 3 dersten, 10. Ve 11. Sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olabilirler.

Bu derslerde başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Alt sınıflarda sorumlu olan dersler de dâhil olmak üzere en fazla 5 dersten başarısız olunabilir.

Örnek ile açıklayalım. Diyelim 1o. Sınıfta okuyorsunuz ve sene sonunda 3 dersten başarısız oldunuz 9. Sınıfta ise en fazla 2 dersten başarısız olmuş olmanız gerekir yoksa sınıfta kalırsınız.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş

Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir.

Hazırlık sınıfını okumak istemeyenler yeterlilik sınavına katılırlar. Sınav sonucunda en az 3 alan öğrenciler hazırlık okumadan 9. Sınıfa geçerler.

Sınıf Tekrarı

Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısız olup sınıfı geçemeyenler, sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, devamsızlık nedeniyle başarısız olan bir yıl sınıf tekrar ederler.

Liselerde sınıf tekrarı bir defa yapılır. İki defa sınıf tekrarına kalanların okul ile ilişiği kesilir.

Hazırlık sınıfında başarısız olanların durumları bu süreye eklenmez. Yani hazırlık sınıfında başarısız olanlar bir sene de sınıf tekrarı yaptıklarında okul ile ilişikleri kesilmez.

Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.

kaynak; meb sınıf geçme yönetmeliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.