Ertelemek stresi Artırır.

Öğrenci

Öğrencilerin, birçok nedenle yapmaları gereken çalışmaları erteleyerek tamamlamamaları stresi körüklüyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi çalışanlarından Psikolojik Danışman Nazan Tekgüç, eğitim dönemindeki akademik ertelemelerin, öğrencilerde, uzun vadede strese bağlı rahatsızlıklara ve öğrencinin akademik konularda özgüveninin düşmesine neden olabileceğini söyledi.

 

Ertelemek Rahatlatmıyor, Stres Altında Tutmaya Devam Ediyor…

Öğrencilik döneminde erteleme davranışının çok sık yaşanabileceğini belirten Nazan Tekgüç, bu davranışın nedenlerini şöyle sıraladı:

“Öğrenciler, genellikle yapmaları gereken şeyle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarından, yapacakları işle ilgili gerçekçi olmayan hedeflerle ilerlemeye çalışmalarından, istenilen başarıya ulaşamayacakları korkusundan, yapılacak şeye anlam verememe veya ilgi duymamalarından, zaman yönetimi konusundaki bilgi veya beceri eksikliklerinden, erteleme davranışının alışkanlık olmasından, yapılacak şeyde zorlanmalarından dolayı erteleme yolunu seçebiliyorlar. Yapılacak çalışma ertelense bile bu durum rahatlama hissi yaratmıyor, aksine, konu tamamlanıncaya kadar kişiyi stres altında tutmaya devam ediyor”.

 

Yapılması gerekenin, ertelemeye iten nedenin saptanarak, bu nedene yönelik çözüm geliştirmek olduğunu belirten Psikolojik Danışman Nazan Tekgüç, şunları söyledi:

“Ertelemeyi tamamen hayatımızdan silip atmak mümkün olmasa da, onunla başedebilmek için çabalamak ve denemeyi bırakmamak gerekiyor. Herkes için farklı olabilen nedeni bulduktan sonra ertelemeyle başedebilmek için adım adım hedefler konması yardımcı olacaktır. Örneğin, öğrencinin konuyla ilgili bilgisi yetersiz ise yardım alabileceği kaynakları (arkadaşlar, hocalar vb) tespit edip onlara ulaşabilir.  Öğrenci gerçekçi olmayan hedefler koyup, bu sebeple hedeflerine yönelik adım atamıyorsa, hedef alanıyla ilgili kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varıp kendisi için gerçekçi hedefler koyabilir. Başarısız olma korkusuyla yapacağı işi erteleyen öğrenci ise işin başarısına odaklanmak yerine süreç içerisinde neler yapabileceğine odaklanabilir. Anlam verememe, ilgi duymamadan dolayı bir işe başlayamayan öğrenci için hedeflerini göz önünde bulundurmak etkili olabilir. Erteleme davranışının kişiye özel alınması ve bu konuda bir psikolojik danışmanla bire bir çalışılması verimli olabilir.”

 

Zaman Yönetimi Çok Önemli!

Zaman yönetiminin yapılamamasının öğrenciler arasında çok yaygın olduğunu belirten Nazan Tekgüç, şu önerilerde bulundu:

•         Ne istediğinize karar verip gerçekçi hedef(ler) belirleyin,

•         Önceliklerinizi belirleyerek yapılacakları sıralayın,

•         Kendinize uygun günlük, haftalık ve/veya dönemlik programlar yapın ve uygulamaya çalışın. Uygulayamadığınız durumlarda neden uygulayamadığınıza bakarak gerekiyorsa planınızı revize ederek tekrar deneyin,

•         Program yaparken beklenmeyen durumlar için esnek olun,

•         Gözünüzde büyümemesi için yapılacakları küçük parçalara ayırın,

•         Gerektiğinde çevrenizdekilere hayır deyin, hayır demeye yönelik çekinceleriniz varsa bunların neler olduğunun farkına varıp endişelerinizin ne derece gerçekçi olduğunu bir kez daha değerlendirin,

•         Bir işi zamanında tamamlamak, getirdiği iç huzuru ve rahatlık sebebiyle kendi başına bir ödüldür ama ertelediğiniz işleri zamanında tamamladığınızda veya yaptığınız bir plana uyduğunuzda yine de kendinizi ödüllendirmek, size zamanı yönetme konusunda yardımcı olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.